تگ : مراحل

مراحل و فرآیند ایمپلنت دندان چیست ؟

مراحل و فرآیند ایمپلنت دندان چیست؟ و چه شرایطی دارد؟ ایمپلنت های دندان انواع گوناگونی دارند که با مشورت با دندانپزشک مجرب می‌توان بهترین گزینه برای ایمپلنت را انتخاب کرد. اگر استخوان فک قادر به پشتیبانی ایمپلنت دندان نباشد تکنیک های مختلفی برای بازسازی استخوان فک و ایجاد پایه ای قوی برای ایمپلنت دندان به کار می‌رود که شامل موارد زیر است: تقویت استخوان: شامل بازسازی و بازتولید استخوان در فک برای پشتیبانی از ایمپلنت ها است. تحقیقات نشان داده است که اضافه کردن و تقویت استخوان بهترین نتایج دذ ایمپلنت را به دنبال دارد. بالابردن سینوس: نام دیگر آن تقویت سینوس است که ...