تگ : رژیم غذایی

نقش رژیم غذایی در پوسیدگی دندان

پوسیدگی دندان چیست؟ پوسیدگی دندان باعث آسیب به دندان می‌شود که با پر کردن یا کشیدن دندان رفع می‌شود. پوسیدگی هنگامی رخ می‌دهد که شکر با باکتری موجود در پلاک دندان واکنش می‌دهد که باعث ایجاد اسیدی که مینای دندان را تخریب می‌کند می‌شود. در صورت ادامه یافتن این اسیدی شدن، مینای دندان فروریخته و حفره و سوراخ در دندان ایجاد می‌کند. پس از فروریختن مینای دندان پوسیدگی با سرعتی بیش از پیش اتفاق می‌افتد. چه غذاهایی باعث پوسیدگی دندان می‌شود؟ تمام انواع شکر می‌توانند منجر به پوسیدگی شوند. معمولا موادی که نام آن‌ها با (وز) تمام می‌شود مثل ساکاروز، فروکتوز و گلوکوز ...